hälsostugan_logo

   Förstasidan
   
Om företaget    Vitaminer &
   Kosttillskott
   
Kurser
   
Örtsalvor &
   Hudprodukter
   
Örter & Blommor
   
Zonterapi
   
Astrologi
   
Köpvillkor
   
Kontakta oss
   
BLOGG
      Se vårt bildspel

   © Hälsostugan 2005

Kenneln

Horoskop

Jag, Ingegerd Gustavsson, diplomerad astrolog, ställer och tolkar på ca 7 a-fyra sidor ditt personliga horoskop.

ASTROLOGI

är en gammal metod att se sambanden mellan kosmos och individen. Genom att räkna ut de exakta planetpositionerna för en persons födelseögonblick fås en karta (horoskop) över den personens personlighet. Astrologi är även kunskapen om hur olika cykler (tidsperioder) präglar våra liv och gör det möjligt att ställa prognoser om framtiden. Astrologi är framför att ett mycket roligt sätt att vidga perspektiven på livet och få hjälp att ta de rätta besluten på rätt tidpunkt. Den kan ge oss viktiga insikter om oss själva och de mönster vi fastnar i, samt vägleda oss mot rätt yrke, bättre relationer, god hälsa och större livsglädje. Astrologi är i sig neutralt och kan kombineras med varje människas personliga livsåskådning mot större personlig frihet.

KARAKTÄRSHOROSKOPET

är det första man bör pröva. Utifrån en exakt uträkning tolkar jag horoskopet personligt. På ca 6 - 7 a-fyror får du en genomgång av din personlighet och tolkning av olika livsområden som yrke, kärlek, hälsa, kreativitet mm, gärna utifrån dina personliga önskemål och frågor. Till den psykologiska delen av tolkningen hör en djupare genomgång av viktiga mönster i livet, som vilka hämningar som blockerar livsglädjen och vilka utmaningar som är viktigast att ta. Dessutom en bekräftelse av de resurser och talanger som ligger latent och en uppmuntran att pröva dem i verkligheten. Här finns också en chans att vidga dina möjligheter och få ett större perspektiv på ditt liv. Pris 500:-

ÅRSHOROSKOPET

är en genomgång av de perioder som präglar det kommande året just i ditt horoskop. Jag räknar ut hur proggresiva planeter och transiter bildar aspekter (vinkelgrader) till ditt födelsehoroskop och jag tolkar betydelsen av dessa cykler personligt på ca 6 - 7 a-fyror. Utifrån dina personliga frågor får du hjälp att hitta de bästa perioderna för viktiga beslut. Du får hjälp att förstå de motgångar och kriser du befinner dig i. Du får en vägledning men du måste själv besluta om du ta utmaningar eller vänta på medgång. Pris 500:-

RELATIONSHOROSKOPET

är en sammanställning av två personers horoskop, där planetpositionerna bildar aspekt sinsemellan, och en uträkning av ett gemensamt horoskop: composit. I den personliga tolkningen berättar jag på ca 6-7 a-fyror hur var och en bäst samverkar för bättre vänskap, samarbete, kärlek och / eller föräldraskap, och ger även större perspektiv på de fallgropar som relationen skapar. I compositen fås en gemensam tolkning av relationens natur och problematik. Relationshoroskop kan göras för alla sorters relationer och kan anpassas till dina speciella önskemål. Båda bör vara positiva till horoskopet. Pris 500:-

BESTÄLLNING

sker genom att uppge födelseår / månad / dag / tid / plats till Ingegerd Gustavsson, Lindåsen 31, 545 92 Älgarås, 0506-400 27, e mail: astrolog.zonterapeut@telia.com. Den som i stället för att komma på konsultation vill ha horoskopet hemskickat tillkommer postens avgifter om du inte väljer att förskottsinbetala. Pg 6175185-5 Ingegerd Gustavsson

Varmt välkomma att höra av er.